Janina Komiaga
Ur. 9 września 1937 r. w Kurzyńcu, nad Kanałem Augustowskim. Ojciec za udział w wojnie polsko-bolszewickiej otrzymał ziemię i aż do wybuchu II wojny pełnił urząd sołtysa. Po wojnie aresztowany, skazany na 10 lat gułagu, trafił między innymi na Kołymę. Z tego powodu po zmianie granic rodzina nie uzyskała możliwości osiedlenia się w Polsce i przewieziona została na tereny włączone do Białorusi. Janina Komiaga nie ukończyła szkoły powszechnej. Na początku lat sześćdziesiątych, już jako mężatka, przeprowadziła się do Grodna. Przez 17 lat pracowała jako kucharka w przedszkolu. Ma córkę, syna i wnuki. Oboje dzieci zdobyło wyższe wykształcenie. Mąż, Alojzy Komiaga, pracował w zakładzie energetycznym i jednocześnie działał w społecznym komitecie opiekującym się katedrą grodzieńską, przez 29 lat pozbawioną księdza. W 1980 r. wybrany został prezesem komitetu, do dziś pracuje w katedrze jako kościelny.