Walentyna Łapkowska
Ur. w 1923 r. w Dyneburgu jako najmłodsza z sześciorga rodzeństwa (z domu Fiederowicz). Ojciec pracował na kolei, a matka zajmowała się domem i dziećmi. Walentyna Łapkowska ukończyła polską szkołę powszechną i łotewskie gimnazjum. Tuż po szkole wyjechała na rok do Silene w północnej Łotwie pracować jako nauczycielka religii. 12 kwietnia 1942 r. wyszła za mąż za Pawła Łapkowskiego, ma trzech synów. Zamieszkali przy stacji Zemgale, gdzie Paweł Łapkowski dostał pracę jako zawiadowca. Po dziewięciu latach wrócili do Dyneburga. Walentyna Łapkowska pracowała jako nauczycielka aż do emerytury.