Edward Safron
Ur. w 1926 r. na Brasławszczyźnie. Ojciec prowadził gospodarstwo. W 1939 zmarła matka Edwarda Safrona. Edward Safron przerwał naukę na poziomie czwartej klasy szkoły podstawowej i pracował na gospodarstwie. W wieku siedemnastu lat wstąpił wraz z bratem do wojska. Zostali wysłani na Wschód, gdzie zajmowali się budowaniem ziemianek. Później Edward Safron przyłączył się do 2 Armii Wojska Polskiego. Przeszedł przez Siedlce, Warszawę, Piłę, Wrocław i Brzeg, następnie został wysłany w Bieszczady do walki z ukraińskimi partyzantami. W 1947 r. został zdemobilizowany i wrócił do domu na Brasławszczyznie. Jego brat zginął w czasie wojny. Po wojnie rodzinne gospodarstwo zostało skolektywizowane. Edward Safron pracował w kołchozie jako traktorzysta. W wieku dwudziestu dziewięciu lat ożenił się z dziewczyną z sąsiedztwa, nie mieli dzieci. Po kilku latach przeprowadzili się na Łotwę, argumentując to lepszym poziomem życia w tej części ZSRR. Obecnie Edward Safron otrzymuje z Polski rentę kombatancką.