Nadieżda Junickaja-Amfiłowna
Ur. 20 lipca 1929 r. na Białorusi. Gdy miała cztery lata, jej rodzina została wywieziona na Syberię (praca w kołchozie w głębi tajgi). Nina Junickaja-Amfiłowna skończyła kilka klas szkoły podstawowej, następnie pracowała w kołchozie. W wieku 21 lat wyszła za mąż, urodziła dwoje dzieci. Wyjechała z tajgi, podjęła pracę kucharki. Opuściła męża, który źle ją traktował, wyszła powtórnie za mąż. Obecnie mieszka w Kriwoszejnie.