Władysława Zasztoft
Ur. 2 listopada 1926 w Arcimowiczach. Oboje rodzice, Władysława i Józef Gryniewiczowie, pochodzili z Arcimowicz. Posiadali 40 ha gospodarstwo. Gdy Władysława Zasztoft miała trzy lata, zmarł jej ojciec.Władysława Zasztoft uczyła się w szkole powszechnej w Dalekich, skończyła 5 klas. W czasie wojny mieszkała w Arcimowiczach. W 1948 roku wyszła za mąż i przeniosła się do Wymska. Zajmowała się dziećmi, mąż pracował w kołchozie. Przez 4 lata w ich domu mieszkał ksiądz Ławkiewicz. W 1958 roku państwo Zasztoft wrócili do Arcimowicz, gdzie oboje pracowali w kołchozie. Od 1983 roku Władysława Zasztoft mieszka w Brasławiu, jest na emeryturze. Ma troje dzieci, od 2005 roku jest wdową.