Małgorzata Maksymowicz
Ur. 1 marca 1942 r. w Szczuczynie, parafia Wasiliszki (z domu Dzierzyc). W 1951 r. rodzina przeniosła się do wsi Kobrowce, do działającego tam kołchozu. Po dziesięcioletniej szkole powszechnej Małgorzata Maksymowicz skończyła roczny kurs dla pielęgniarek i do 1963 r. pracowała w szpitalu w Ostrynie. Następnie, po sześciu latach studiów w Mińsku, zdobyła wyższe wykształcenie medyczne. Wyszła za mąż, pracowała jako chirurg w grodzieńskim szpitalu.