Jan Tysson
Ur. w 1932 roku we Lwowie. Wnuk znanego architekta przełomu XIX i XX w., Jana Sasa-Zubrzyckiego. Urodził się i mieszka w kamienicy zakupionej przez dziadka. W 1938 r. Jan Tysson rozpoczął naukę w prywatnej szkole. Wojna zastała go wraz z matką na wakacjach w Delatynie. Po kilku tygodniach tułaczki rodzina wróciła do Lwowa, gdzie przeżyła wojnę. W tym czasie ojciec Jana Tyssona pracował jako chemik. Po 1945 r. ojciec Jana Tyssona nie zdecydował się na wyjazd do Polski ze względu na wysoką pozycję społeczną, jaką posiadała rodzina. W 1946 r. Jan Tysson rozpoczął naukę w szkole nr 30, następnie ukończył fakultet mechaniczny (obróbka drewna) w Instytucie Politechnicznym (obecnie: Politechnika Lwowska). Przepracował 6 lat w fabryce mebli, a kolejne 31 lat w przedsiębiorstwie "Auto-Dźwig" na stanowisku konstruktorskim, w tym 20 lat przy patentach. W 1958 r. Jan Tysson związał się z Polskim Teatrem Ludowym. Jego żona pochodzi z Wilna.