Antonina Lickiewicz
Urodziła się 4 listopada 1929 w Baranowiczach. Przed wojną jej ojciec pracował na kolei. Przez cały okres wojny rodzina utrzymywała się pracy na roli. Podczas zdobywania miasta rzez Niemców w czerwcu 1941 ojciec Antoniny Lickiewicz zginął przypadkowo z rąk żołnierza sowieckiego. W  1950 roku Antonina Lickiewicz ukończyła szkołę i wyszła za mąż. Podjęła pracę jako księgowa. W 1992 przeszła na emeryturę. Bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Dom Polski