Teresa Sienkiewicz
Ur. 17 maja 1935 roku w Nowej Myszy koło Baranowicz. Jej najstarszy brat zginął w kampanii wrześniowej. Całą wojnę spędziła z rodziną w Nowej Myszy. Po wojnie poszła do rosyjskiej szkoły, a następnie dostała się na studia językowe w Grodnie. W 1961 roku wróciła do Baranowicz i pracowała w szkole jako nauczycielka języka niemieckiego. Jej rodzice zaangażowani byli w życie religijne i walkę o utrzymanie kościoła.  Dzięki jej ojcu w Nowej Myszy po niemal dziesięciu latach przerwy przywrócono prawo odprawiania mszy świętej. Teresa Sienkiewicz była współtwórczynią Klubu Polskiego Związku Polaków w Baranowiczach. Obecnie jest na emeryturze, mieszka w Baranowiczach. Jej wnuki studiują w Polsce.