Jadwiga Sadowska
Ur. 3 marca 1932 w Miszałurach koło Słobódki, na Brasławszczyźnie. Wcześnie została sierotą (ojciec zmarł, gdy miała 14 lat, a matka, gdy Jadwiga Sadowska  miała 19 lat). Ukończyła cztery klasy szkoły podstawowej w Miszałurach, tam też przeżyła wojnę. Początkowo pracowała w gospodarstwie rodziców, po wojnie w kołchozie. Za mąż wyszła mając 30 lat. Od 1980 roku jest wdową, mieszka z synem i wnukami w Brasławiu. W Polsce była raz, w odwiedzinach u rodziny.