Maria Żabik
Ur. 17 lipca 1923 w Hucie koło Baranowicz. Jej rodzice posiadali własne gospodarstwo rolne, byli zamożnymi rolnikami. Maria Żabik ukończyła cztery klasy szkoły powszechnej w Hucie. Do piątej klasy uczęszczała do szkoły w Leśnej, a do szóstej w Baranowiczach. Tam ukończyła w Szkołę Powszechną im. Tadeusza Kościuszki. Była także harcerką w drużynie szkolnej. Do wybuchu wojny ukończyła dwie klasy w prywatnym Gimnazjum Żeńskim im. Marii Piłsudskiej. W czasie pierwszej okupacji sowieckiej  zrezygnowała z nauki w szkole rosyjskiej. Podjęła pracę na poczcie w Baranowiczach, gdzie m.in. przyjmowała od rodzin zesłańców paczki, które wysyłane były w głąb Związku Radzieckiego. Okupację niemiecką spędziła w domu rodzinnym. Po wojnie pracowała w sklepie spożywczym w Leśnej, a w latach 50. w ubezpieczalni w Baranowiczach. W 1980 roku przeprowadziła się wraz z mężem z Huty do Baranowicz, gdzie mieszka do dziś.