Zofia Gul
Ur. 10 kwietnia 1923 w Nieświeżu. Jest Polką wyznania prawosławnego. Przed 1939 rokiem uczęszczała do polskiej szkoły. Nie kontynuowała edukacji w czasie wojny, jednak starała się kształcić sama, głównie poprzez lekturę utworów literackich. W 1941 roku, gdy miała 18 lat, zaczęła pracować w miejscowym szpitalu jako pielęgniarka w obawie przed wywiezieniem na roboty do III Rzeszy. Złe warunki higieniczne w miejscu pracy sprawiły, że chorowała na tyfus i gruźlicę. W 1949 roku Zofia Gul brała udział w eksternistycznych kursach zawodowych. Jej mąż był nauczycielem, aktywnym działaczem partii komunistycznej.