Anna Kraszewska
Ur. 4 czerwca 1937 w Nieświeżu. Przed wojną jej ojciec był właścicielem młyna, matka zajmowała się domem. W 1939 roku rodzina Anny Kraszewskiej została wysiedlona przez Sowietów z domu. Wrócili do niego podczas okupacji niemieckiej, w 1941 roku. Ojciec Anny Kraszewskiej został aresztowany przez Niemców za pomoc partyzantom i nie wrócił z więzienia. Po zakończeniu wojny Anna Kraszewska skończyła szkołę podstawową. Jej bracia, którzy zaciągnęli się do Wojska Polskiego, zamieszkali po wojnie w Polsce. Anna Kraszewska została sama z matką, utrzymywały się ze sprzedaży pieczonego w domu pieczywa. Po ukończeniu szkoły pracowała w kołchozie, a po pracy chodziła na kurs pielęgniarstwa. Do przejścia na emeryturę pracowała jako pielęgniarka. Obecnie mieszka w Nieświeżu.