Jekaterina Chlubnaja
Ur. 17 grudnia 1923 we wsi Szrucy w obwodzie winnickim Ukraińskiej SRR. W 1936 roku razem z całą rodziną została wywieziona do Kazachstanu, gdzie zamieszkała we wsi Andriejewka. Jekaterina Chlubnaja ukończyła 3 klasy szkoły podstawowej na Ukrainie i jedną klasę w Kazachstanie. Po wyjściu za mąż przeprowadziła się do wsi Szortandy. Pracowała w kołchozie, potem na poczcie, tuż przed emeryturą została zatrudniona jako księgowa, następnie przeniesiono ją do pracy w zakładzie mlecznym. Mieszka w Szortandach.