Maria Krynicka
Ur. 1 kwietnia 1930 na Ukrainie. W 1936 roku została razem z rodzicami i ośmiorgiem rodzeństwa deportowana do Kazachstanu (wieś Jużnoje). Wysiedlenie przeżyło tylko troje z jej rodzeństwa. Maria Krynicka ukończyła 5 klas szkoły podstawowej we wsi Kelerowka. Przez całe życie pracowała w kołchozie jako dojarka, wielokrotnie otrzymywała w pracy medale za wyniki. Po wyjściu za mąż przeprowadziła się do wsi Krasnokijewka koło Czkałowa, gdzie mieszka do dziś