Antoni Aleksandrowicz
Ur. 8 września 1928 w Ostrowiszkach w powiecie brasławskim. Do 1938 roku jego rodzina uprawiała własne gospodarstwo rolne, potem przeniesiona została na tzw. kolonię. W czasie okupacji niemieckiej, w latach 1942-1944, Antoni Aleksandrowicz był członkiem jednego z trzech oddziałów AK działających na terenie powiatu. Po wkroczeniu Sowietów jeszcze przez pięć lat ukrywał się wraz z innymi partyzantami w okolicznych lasach. Do domu wrócił dopiero w 1949 roku. Dwa lata później został aresztowany, kilka miesięcy spędził w więzieniach w Brasławiu, Połocku i Mohylewie, po czym zesłany został do łagru w głąb Rosji (Obwód irkucki, rejon Tajszet). Spędził tam sześć i pół roku. Po powrocie z zesłania zamieszkał w Ostrowiszkach, gdzie pracował w kołchozie. W 1973 roku przeprowadził się do Dyneburga, mieszka tam do dziś.