Sabina Lielaus
Córka Antoniego i Heleny Pitaszków, urodziła się w 1929 roku na Grivie (Grzywie) koło Dyneburga, w małym miasteczku po drugiej stronie Dźwiny (obecnie część Dyneburga). Ukończyła siedem klas łotewskiej szkoły powszechnej, w latach szkolnych uczestniczyła też w spotkaniach zuchów w Kole Polskim na Grivie. Tam uczono dzieci języka polskiego. Większą część wojny spędziła na wsi u rodziny mamy, koło Alernii. Po wojnie zaczęła pracować w Dyneburgu jak księgowa (po ukończeniu odpowiednich kursów). Obecnie mieszka wraz z mężem na Grivie.