Janina Krywicka
Ur. w 1932 roku w Podbrodziu na Wileńszczyźnie. Zaraz po narodzinach Janiny Krywickiej rodzina przeprowadziła się do Postaw - miasteczka oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów na północny wschód od Podbrodzia. Tam Janina Krywicka spędziła dzieciństwo. Naukę rozpoczęła w 1939 roku, uczęszczała do rosyjskiej szkoły. Po wojnie rodzina Janiny Krywickiej wyjechała do Dyneburga. W Dyneburgu Janina Krywicka skończyła Technikum Medyczne. Wyszła za mąż, mieszkała kolejno w Kazachstanie, Wołgogradzie, na Krymie. Pracowała jako epidemiolog w stacjach sanitarnych. W 1969 roku, po śmierci męża, wróciła do Dyneburga, gdzie mieszka do dziś.