Irena Stremedłowska
Ur. 31 marca 1922 (data umowna) w wagonie pociągu, który stanął w miejscowości Wrosławle koło Dyneburga, jako dziewiąte dziecko Anny i Józefa Rudewiczów. Matka pracowała przez wiele lat we dworze u hrabiny Plater w Iłukszcie. Ojciec był zatrudniony na kolei. Irena Stremedłowska ukończyła polską szkołę powszechną. Należała do harcerstwa (pełniła funkcję zastępowej). W 1938 roku rozpoczęła naukę w łotewskim gimnazjum. W trakcie okupacji niemieckiej została aresztowana i pod zarzutem współpracy z NKWD była więziona od 1941 roku do 21 sierpnia 1942. W 1944 roku przyjechała do Rygi. Początkowo pracowała jako kasjerka w fabryce, następnie przez 40 lat jako kasjerka w banku.