Jerzy Hryniewicz
Ur. 21 lutego 1944 w Rydze. Rodzina jego ojca pochodziła z Wileńszczyzny. Jeden z przodków po powstaniu styczniowym zamieszkał w Lipawie. Tam urodził się ojciec Jerzego Hryniewicza, Romuald, który jako jedyny z dziewięciorga dzieci zdobył wykształcenie i skończył rzeźbiarstwo na ASP w Rydze. Matka - Stefania Kublińska, urodzona w Rydze, była nauczycielką w polskiej szkole. Za czasów ZSRR odmówiła pracy w rosyjskiej szkole i została urzędniczką. Jerzy Hryniewicz uczęszczał do Akademii Muzycznej w Rydze, ukończył ją w 1969 roku. Następnie pracował w Akademii (początkowo nazywanej "konserwatorium") jako kierownik wydziału nagrań oraz wykładowca. Jest docentem na wydziale historii i teorii muzyki. Pracuje w radiu, organizował m.in. festiwale Pendereckiego i Lutosławskiego. Promuje muzykę polską na Łotwie, jest również organistą kościelnym.