Józef Tymachowicz
Ur. w 1918 roku w miejscowości Priedaine koło Krasławia. Ukończył cztery klasy polskiej szkoły powszechnej w Krasławiu. Po zamknięciu polskiej szkoły zrezygnował z nauki w szkole łotewskiej. Ojciec Józefa Tymachowicza był malarzem, syn od dzieciństwa pomagał mu w pracy. Jeszcze przed wojną Józef Tymachowicz służył w wojsku łotewskim. W czasie okupacji niemieckiej został wcielony do Wermachtu. Zdezerterował, ukrywał się w lasach aż do momentu aresztowania i osadzenia w obozie w Dyneburgu, gdzie spędził dwa lata Podczas wyzwalania Dyneburga przez armię sowiecką uciekł z obozu i ponownie ukrywał się w lesie. Po wojnie pracował jako malarz i stolarz przy pracach remontowych. Obecnie mieszka w Krasławiu.