Weronika Grundane
Ur. 22 marca 1924 w Wojciełowie koło Indry (Łotwa). Ojciec Weroniki Grundane był pracownikiem kolei, matka zajmowała się wychowaniem dzieci. W ramach parcelacji wielkich majątków na Łotwie rodzina przeniosła się na pobliski chutor, który otrzymała w gminnym losowaniu. Po śmierci ojca opiekę nad dziećmi przejął brat matki, Donat Jankowski. Weronika Grundane ukończyła sześcioklasową szkołę łotewską w Indrze. Wojnę spędziła w rodzinnej miejscowości. Po wojnie uczęszczała do technikum agronomicznego, które skończyła w 1950 roku. Podjęła pracę na stanowisku agronoma i przeniosła się do Krasławia, gdzie mieszka do dziś.