Włodzimierz Cependa
Ur. 19 września 1924 w Dżurynie koło Czortkowa. Jego ojciec był kolejarzem, matka zajmowała się domem; rodzice posiadali również niewielkie gospodarstwo rolne. Włodzimierz Cependa spędził dzieciństwo na wsi, pomagał rodzicom na roli. W Dżurynie ukończył polską szkołę powszechną. Naukę kontynuował przez dwa lata w gimnazjum w Czortkowie. Podczas okupacji niemieckiej poszedł do technikum, jednak w 1944 roku został zmobilizowany do wojska i wywieziony wraz z armią do Taszkientu. Brał udział w walkach nad Odrą i Łabą. Po wojnie został wysłany na rok w głąb Związku Radzieckiego. Po powrocie pracował w fabryce krawieckiej. Obecnie mieszka w Czortkowie.