Stanisława Zahorniak
Ur. w 1929 roku w Czortkowie. Jej ojciec był Ukraińcem, a matka Polką. Przed wojną Stanisława Anastazja Zahorniak uczęszczała do polskiej szkoły powszechnej, w czasie okupacji - do szkoły ukraińskiej. Po wojnie wyszła za mąż i zajmowała się domem, pracowała też m. in. jako sprzątaczka. Obecnie mieszka w Czortkowie, bierze aktywny udział w życiu miejscowej parafii katolickiej.