Anna Hryciw
Ur. 12 stycznia 1925 we wsi Korostowa (obwód chmielnicki, Ukraińska SRR). Podczas okupacji niemieckiej została w 1943 roku wywieziona na roboty do Niemiec, do miejscowości Chemnitz. Jej brat został wcielony do Armii Czerwonej. Po wojnie Anna Hryciw ukończyła technikum ekonomiczne we Lwowie, po czym podjęła pracę zawodową w Czortkowie, gdzie wyszła za mąż. Przez wiele lat pracowała jako ekonomistka w Organizacji Handlowej. Obecnie mieszka w Czortkowie, angażuje się w życie miejscowej parafii katolickiej.