Maria Monastyrska
Ur. 9 czerwca 1924 we wsi Pastusze koło Czortkowa. Jej ojciec był kolejarzem, pracował niedaleko od Barszczowa. Maria Monasterska przez cztery lata chodziła do szkoły powszechnej w Pastuszem, kolejne trzy klasy ukończyła w Jeziorzanach. Okupację cała rodzina przeżyła w rodzinnej wsi. W 1945 roku rodzice Marii Monastyrskiej wyjechali do Polski, ona sama została na Ukrainie ze względu na męża-Ukraińca. Po wojnie zajmowała się domem, pracowała też przez 15 lat w kołchozie. Obecnie mieszka w Pastuszem.