Maria Żowtohołowa
Ur. 25 stycznia 1932 w Czortkowie. Jej ojciec pracował w sądzie, rodzina posiadała też gospodarstwo rolne. Po wojnie Maria Żowtohołowa pracowała najpierw w radzie wiejskiej, potem zaś przez wiele lat na stanowiskach kierowniczych w kołchozie. Obecnie mieszka w Górnej Wygnance koło Czortkowa, bierze aktywny udział w życiu parafii katolickiej w Czortkowie. Kilkoro jej wnuków kształci się w Polsce.