Irena Jankowska
Ur. 6 lipca 1929 w Kaczanowiczach koło Nieświeża (z domu Gadomska). Jej ojciec pracował w Korpusie Ochrony Pogranicza, a następnie w policji polskiej. Zaginął w 1939 roku, prawdopodobnie został zamordowany. Irena Jankowska ukończyła cztery klasy szkoły polskiej, następnie liceum pedagogiczne w Nieświeżu. Od 1950 roku pracowała jako nauczycielka w Iwacewiczach na Polesiu. W 1963 roku wyszła za mąż i zamieszkała z rodziną w Baranowiczach. Obecnie jest na emeryturze, mieszka z mężem w Baranowiczach.