Janina Naliwko
Ur. 24 czerwca 1936 w Toruniu. Jej ojciec był wojskowym lotnikiem. Poznał żonę, gdy służył w Baranowiczach, potem został przeniesiony do Torunia. Wybuch wojny zastał Janinę Naliwko z rodzicami w Baranowiczach, gdzie pojechali odwiedzić rodzinę. W czasie okupacji niemieckiej ojciec Janiny Naliwko pracował w radiostacji, został złapany przez Niemców na słuchaniu informacji z Moskwy i osadzony w obozie w Kołdyczewie. Podczas wycofywania się wojsk niemieckich ojciec Janiny Naliwko, podobnie jak inni więźniowie, został zabity i pochowany w zbiorowej mogile. Po wojnie Janina Naliwko skończyła 7 klas szkoły podstawowej, potem poszła do pracy: sprzątała w punkcie sanitarnym i pracowała w fabryce. Obecnie mieszka w Baranowiczach.