Łucja Turowicz
Ur. 27 września 1930 w miejscowości Nowa Mysz koło Baranowicz. Rodzina uprawiała 12-hektarowe gospodarstwo, ojciec pełnił urząd sołtysa. Przez cztery lata Łucja Turowicz uczęszczała do polskiej szkoły powszechnej. Kontynuowała naukę w szkole białoruskiej (w czasie okupacji hitlerowskiej) i sowieckiej - po wojnie. Klasę maturalną ukończyła z wyróżnieniem. Studiowała medycynę w Mińsku. Uzyskawszy dyplom Akademii Medycznej, otrzymała angaż we wsi koło Baranowicz. Po ośmiu latach zatrudniono ją w szpitalu powiatowym. Potem razem z mężem zamieszkała w Baranowiczach. Obecnie kilka razy w tygodniu pracuje jako bibliotekarka w Domu Polskim.