Anatol Żołnierkiewicz
Ur. 21 października 1927 w majątku Wołkowszczyzna koło Nieświeża w 1927 roku. Matka była katoliczką, ojciec - wyznania prawosławnego, i w tej wierze także zostali ochrzczeni synowie. Ich majątek liczył około 35 hektarów, rodzina mieszkała w drewnianym dworze. Anatol Żołnierkiewicz początkowo uczył się w sąsiednim majątku, Bykowszczyźnie, gdzie ukończył pierwszą klasę. Przez kolejne lata uczęszczał do polskiej szkoły we wsi Łań, która była siedzibą gminy. W czasie okupacji przez rok był uczniem gimnazjum w Nieświeżu. Dalszą naukę kontynuował już po wojnie. Dzięki życzliwości jednego z urzędników w niemieckim paszporcie zmieniono jego datę urodzenia, co spowodowało, że nie został wywieziony na roboty do Niemiec. Również dzięki lokalnym znajomościom rodzina uniknęła wywózki na Sybir. Wraz z przyjściem Sowietów w 1944 roku rodzinny majątek został rozparcelowany, a w 1949 roku wcielony do kołchozu. Anatol Żołnierkiewicz skończył studia techniczne i pracował w Nieświeżu, głównie jako mechanik.