Stanisława Santorek
Ur. 12 października 1930 we wsi Brzozówka koło Baranowicz (z domu Staros). Ojciec pracował na roli mimo słabego zdrowia, matka dorabiała produkując lody, szyjąc i sprzedając ubrania. Stanisława Santorek chodziła do polskiej szkoły przez kilka miesięcy przed wybuchem wojny. Po wojnie, gdy sowieci odebrali im cały dobytek, zakładając kołchozy, rodzinę utrzymywała z szycia matka. Po zakończeniu wojny Stanisława Santorek poszła do szkoły i ukończyła cztery klasy. Wyszła za mąż za katolika, ma trzech synów. Jej mąż całe życie pracował jako szofer w kołchozie.