Polacy na Wschodzie Polacy na Wschodzie
 
        
Stanisława Santorek
Ur. 12 października 1930 we wsi Brzozówka koło Baranowicz (z domu Staros). Ojciec pracował na roli mimo słabego zdrowia, matka dorabiała produkując lody, szyjąc i sprzedając ubrania. Stanisława Santorek chodziła do polskiej szkoły przez kilka miesięcy przed wybuchem wojny. Po wojnie, gdy sowieci odebrali im cały dobytek, zakładając kołchozy, rodzinę utrzymywała z szycia matka. Po zakończeniu wojny Stanisława Santorek poszła do szkoły i ukończyła cztery klasy. Wyszła za mąż za katolika, ma trzech synów. Jej mąż całe życie pracował jako szofer w kołchozie.