Kazimiera Staros
Ur. 7 grudnia 1933 we wsi Brzozówka koło Baranowicz. Jej rodzice mieli w Brzozówce nieduże gospodarstwo. W czasie okupacji sowieckiej w domu Kazimiery Staros urządzono szkołę - jej rodzina mieszkała w jednej izbie, a pozostałe pomieszczenia zamieniono na sale lekcyjne. Sowieci chcieli wywieźć rodziców Kazimiery Staros na Syberię, ale wieś wstawiła się za jej ojcem; zabrano go do budowania lotniska pod Białymstokiem. W czasie wojny niemiecko-sowieckiej ich dom chcieli przejąć Niemcy. Po zakończeniu wojny rodzice Kazimiery Staros nie zdecydowali się na wyjazd do Polski. Kazimiera Staros po wojnie skończyła cztery klasy w rosyjskiej szkole. Po zakończeniu edukacji pracowała w kołchozie.