Iwan Pawłowski
Ur. 8 grudnia 1931 na Ukrainie (obwód Żytomierski). W 1936 roku został wraz z rodziną przesiedlony do wsi Kalinowka w Kazachstanie. Jego ojciec pracował w kołchozie jako kombajnista, następnie jako młynarz. W 1944 roku ojciec Iwana Pawłowskiego został zabrany na front, trzy miesiące później zmarła matka.  Iwanem Pawłowskim i jego rodzeństwem zaopiekowała się babcia. Iwan Pawłowski skończył 7 lat szkoły podstawowej w Czkałowie, przez rok uczył się na węglarza. Po roku w związku ze złym stanem zdrowia wrócił do Kalinowki, gdzie zaczął pracować jako kierowca w kołchozie. Do przejścia na emeryturę rozwoził w Kalinowce chleb. Dwaj synowie Iwana Pawłowskiego mieszkają na Ukrainie, jeden - w Polsce. Iwan Pawłowski zdecydował się na pozostanie w Kalinowce, opiekuje się stuletnią teściową.