Stanisław Piątkowski
Ur. w 1927 roku we wsi Zasimołka w obwodzie żytomierskim (Ukraińska SRR). Do 1941 roku Stanisław Piątkowski ukończył sześć klas szkoły podstawowej. W czasie wojny niemiecko-radzieckiej jego dom został zniszczony, rodzina zamieszkała w szkole. Stanisław Piątkowski miał zostać wywieziony na roboty do Niemiec, ale udało mu się uciec podczas postoju transportu w Nowogrodzie Wołyńskim. Do wyzwolenia w grudniu 1944 ukrywał się z dwoma innymi chłopcami w lesie, pomagali im partyzanci sowieccy. W 1944 roku Stanisław Piątkowski został powołany do Armii Radzieckiej. Służył w Iranie i Turkmenistanie. Po zakończeniu wojny został wojskowym kartografem. W 1952 roku został zdemobilizowany, nie wrócił jednak na Ukrainę, osiadł w Duszanbe w Tadżykistanie. Pracował m.in. jako kierowca. W 1968 roku ze względów zdrowotnych przeniósł się na Ukrainę. Do przejścia na emeryturę w 1987 roku pracował na lotnisku. Obecnie mieszka w Czerwonej Motowiłówce koło Fastowa.