Czesława Tyska
Ur. 7 stycznia 1930 w miejscowości w Prykordonna Ułaszanka w powiecie sławuckim (Ukraina). Przez gospodarstwo jej rodziców przechodziła granica między USRR i II Rzeczpospolitą. W trakcie kolektywizacji rodziców uznano za kułaków, a ich ziemię włączono do kołchozu. W 1937 roku ojciec Czesławy Tyski został aresztowany i uwięziony. W późniejszym okresie uwięziono też na 3 miesiące jej matkę. Wojnę Czesława Tyska przeżyła w rodzinnej miejscowości. Po wojnie wyszła za mąż i zamieszkała z rodziną na Zakarpaciu. W latach 60. przez 2 lata mieszkała w Irkucku u cioci, zesłanej tam w 1931 roku. Po powrocie z Irkucka zamieszkała wraz z mężem i dziećmi w Fastowie, gdzie pracowała jako pielęgniarka. Od 20 lat jest na emeryturze. Mieszka w Fastowie.