Adela Mołoda
Ur. w 1923 roku we wsi Szydłowce (obwód Kamieniec Podolski, Ukraińska SRR). Ponieważ jej dziadkowie nie chcieli wstąpić do kołchozu, rodzinę uznano za "wrogów ludu". W 1932 roku ojciec Adeli Mołodej został aresztowany za domniemane związki z Polską. Wypuszczono go, a po 3 miesiącach powtórnie aresztowano za udzielenie pomocy "kułakowi" wyrzuconemu z gospodarstwa. Po pół roku ojciec Adeli Mołodej został zwolniony, w obawie przed kolejnymi represjami ukrywał się w Kamieńcu Podolskim, dokąd po roku sprowadził rodzinę. W 1936 roku został kolejny raz aresztowany, wyszedł po roku jako człowiek zniszczony brutalnym śledztwem. Zginął podczas bombardowania Kamieńca w pierwszych dniach wojny sowiecko-niemieckiej w 1941 roku. W marcu 1942 Adela Młoda z rodziną wróciła do rodzinnej wsi, Szydłowców. W czerwcu tego samego roku została wysłana na roboty przymusowe do Niemiec, gdzie przebywała w obozie pracy w Alzacji. Po wyzwoleniu obozu została przetransportowana do sowieckiej strefy okupacyjnej i skierowana do przymusowej pracy w szpitalu polowym. Tam poznała swojego męża, Rosjanina, oficera sowieckiego. W 1947 roku wróciła z nim na Ukrainę i zamieszkała w Łucku. W 1950 roku mąż zażądał rozwodu, ponieważ pobyt żony na robotach w Niemczech uniemożliwiał mu awans. Adela Mołoda wróciła do Kamieńca Podolskiego, wyszła powtórnie za mąż. Obecnie mieszka w Kamieńcu, jest bardzo zaangażowana w życie miejscowej parafii katolickiej.