Stanisław Gorodecki
Ur. w 1927 roku we wsi Lipiny (obwód chmielnicki, Ukraińska SRR). Miejscowość zamieszkana była w większości przez Polaków. W 1937 roku ojciec Stanisława Gorodeckiego wraz z 35 innymi osobami ze wsi został aresztowany i oskarżony o kontakty z polskim wywiadem oraz Polską Organizacją Wojskową (tzw. sprawa POW). Rozstrzelano go w więzieniu w Kamieńcu Podolskim. Wkrótce aresztowana została matka Stanisława Gorodeckiego. Zwolniono ją, jednak razem ze starszą córką została zmuszona do opuszczenia gospodarstwa. Przez pół roku Stanisław Gorodecki mieszkał sam, zmuszony był też samodzielnie zdobywać pożywienie. Wiosną 1938 roku jego matce pozwolono wrócić do domu i rozpocząć pracę w kołchozie. W czasie okupacji niemieckiej, w maju 1942, Stanisław Gorodecki razem z matką został wysłany na roboty do Niemiec. Pracował tam do 1945 roku, zatrudniony był w gospodarstwie rolnym niedaleko Essen. Po powrocie na Ukrainę odbył pięcioletnią służbę wojskową w Armii Czerwonej, służył przy granicy chińskiej. Po założeniu rodziny przeprowadził się do miejscowości Szepietowka. Pracował w fabryce, która produkowała podzespoły do samochodów Żyguli. Od 1972 roku mieszka w Kamieńcu Podolskim.