Fot. Dominik Czapigo
Halina Wiśniewska
Ur. w 1923 w Kamieńcu Podolskim. Jej rodzice w 1920 roku podjęli decyzję o pozostaniu na terytorium radzieckiej Ukrainy. Do wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej w 1941 roku rodzina kilkakrotnie zmieniała miejsce zamieszkania. Halina Wiśniewska rozpoczęła naukę w polskiej szkole we wsi Satanów nad Zbruczem, na granicy sowiecko-polskiej. Po zlikwidowaniu placówki przez władzę sowiecką uczęszczała do szkoły ukraińskiej, a następnie rosyjskiej w Wisnioczku koło Smotrycza. Po ukończeniu szkoły podjęła próbę dostania się do szkoły malarskiej w Odessie, nie zdała jednak egzaminu z konstytucji radzieckiej. Okres wojny i okupacji niemieckiej Helena Wiśniewska spędziła w Kamieńcu. W latach 1947-1955 mieszkała z rodziną w Buczaczu. Przez całe życie utrzymywała się z malowania. Obecnie mieszka w rodzinnym Kamieńcu.