Ewa Drozdek - Korablowa
Ur. 4 grudnia 1926 we wsi Stara Krasnoszora (Stara Huta) na Bukowinie (wówczas Rumunia). Jej rodzice prowadzili własne gospodarstwa rolne. W Starej Krasnoszorze Ewa Drozdek-Korablowa ukończyła siedmioklasową polsko-rumuńską szkołę podstawową. Jej ojciec został powołany do Armii Czerwonej, był ranny podczas wojny sowiecko-niemieckiej. Po wkroczeniu do Starej Krasnoszory wojsk sowieckich Ewa Drozdek-Korablowa razem z innymi dziewczętami ze wsi została wywieziona do pracy w kopalni węgla kamiennego w Donbasie (obwód doniecki). Początkowo zatrudniona była w kuchni, przy pracach porządkowych, sprzątała też baraki. Uczyła się w szkole zawodowej, z której dwukrotnie uciekła. Za karę została wysłana do pracy w kopalni, pod ziemią. Spędziła tam dwa lata, w międzyczasie chorowała na tyfus. Po wojnie udało jej się uciec z kopalni. Po kilkutygodniowej podróży wróciła do wsi rodzinnej. Początkowo pracowała w gospodarstwie rolnym rodziców, a także najmowała się u bogatszych gospodarzy i pracowała w pobliskiej fabryce drzewnej. W 1949 roku w wiosce zorganizowano kołchoz, w którym Ewa Drozdek-Korablowa pracowała do emerytury. Obecnie mieszka w Starej Krasnoszorze.