Jadwiga Moskwitina
Ur. w 1924 roku w Chodorkowie w obwodzie żytomierskim (z domu Gradziewicz). Lata 1932-33 spędziła w Korosteniu, gdzie szczęśliwie całej rodzinie udało się przeżyć okres Wielkiego Głodu. Od 1933 roku rodzina Jadwigi Moskwitiny - rodzice, rodzeństwo, brat ojca i babcia ze strony ojca - mieszkała w Mariaupolu nad Morzem Azowskim. Ojciec miał problemy ze zdrowiem, jeździł do sanatorium w Jałcie, zmarł jednak wkrótce po przeprowadzce do Mariaupola. Matka otrzymała rentę na najmłodsze dzieci, co pozwoliło na bardzo skromne utrzymanie. Po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej rodzina została pozbawiona środków do życia i wkrótce wyjechała do Berdyczowa, do brata matki Jadwigi Moskwitiny. W latach 1942-45 Jadwiga Moskwitina przebywała na rozmowach przymusowych w Lubece. Po powrocie do ZSRR rozpoczęła studia pedagogiczne. Pracowała jako nauczycielka matematyki, najpierw w szkole w Izmaile, następnie w Fastowie, gdzie mieszka do dziś.