Janina Szymkowicz
Ur. w 1924 roku w Dowbyszu koło Żytomierza na Ukrainie. Oboje rodzice byli Polakami, ojciec pracował jako stolarz. Do 1933 roku Janina Szymkowicz uczęszczała do polskiej szkoły, po jej likwidacji chodziła do szkoły ukraińskiej. Jesienią 1937 roku cała rodzina została deportowana do Kazachstanu, gdzie spędziła 10 lat. Janina Szymkowicz nie mogła w Kazachstanei chodzić do szkoły oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów, pomagała matce w prowadzeniu gospodarstwa. Po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej wszyscy bracia Janiny Szymkowicz zostali wcieleni do Armii Czerwonej. Żaden z nich nie przeżył. Janina Szymkowicz wróciła z zesłania w 1947 roku, zamieszkała w Żytomierzu. Ze względu na brak wykształcenia pracowała fizycznie przy wyrębie lasu. Obecnie mieszka we wsi Czerwona Motowiłowka koło Fastowa.