Fot. Dominik Czapigo
Maria Malitowska
Ur. 23 września 1932 we Francji. Jej rodzice wyjechali do pracy do Francji w 1928 roku i tam się poznali. W 1935 roku ojciec Marii Malitowskiej kupił gospodarstwo rolne w Błyszczance koło Czortkowa i wrócił z rodziną do Polski. Maria Malitowska w 1939 roku rozpoczęła naukę w szkole powszechnej. Wojnę spędziła w Błyszczance. Jej ojciec został zmobilizowany do wojska w 1944 roku, służył w armii do końca wojny. W październiku 1947 rodzina Marii Malitowskiej przeprowadziła się do Zaleszczyk, chcąc uniknąć obowiązku pracy w kołchozie organizowanym w Błyszczance. Maria Malitowska przez 22 lata pracowała jako ekspedientka, obecnie jest na emeryturze.