Maria Wereszczuk
Ur. 1 maja 1925 w Zaleszczykach. Jej ojciec pracował jako poborca podatkowy, później prowadził magazyn, matka zajmowała się domem. Rodzice byli Ukraińcami. Po śmierci matki ojciec Marii Wereszczuk ożenił się powtórnie z Polką, która nauczyła dzieci męża języka polskiego oraz posłała Marię Wereszczuk na wychowanie do polskiego klasztoru. Maria Wereszczuk ukończyła szkołę podstawową w Zaleszczykach. Przed wybuchem wojny pracowała jako sprzedawczyni, po wojnie przez dwadzieścia siedem lat pracowała na stacji paliw. Obecnie mieszka w Zaleszczykach.