Adolfina Rubcowa
Ur. 10 lutego 1921 w Torskiem (województwo stanisławowskie). Ukończyła polską szkołę powszechną w rodzinnej miejscowości, tam też przeżyła okupację. Po wojnie przeprowadziła się do Zaleszczyk, gdzie zaczęła pracować jako kucharka. Jej bracia służyli w Wojsku Polskim i po wojnie zostali w Polsce. Adolfina Rublowa wyszła za mąż za Rosjanina, żołnierza Armii Radzieckiej. Do przejścia na emeryturę pracowała w zawodzie kucharki. Obecnie mieszka w Zaleszczykach.