Jolanta Jakubowska
Ur. 10 listopada 1929 w miejscowości Turowa na Ukrainie. W 1933 roku została wraz z rodziną zesłana do Kazachstanu, skąd jednak udało im się uciec. Po powrocie na Ukrainę rodzina zamieszkała pod Kijowem, gdzie Jolanta Jakubowska uczęszczała do szkoły, a jej rodzice pracowali w kołchozie. Z powodu trudnej sytuacji materialnej Jolanta Jakubowska ukończyła tylko 3 klasy szkoły podstawowej. Po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej jej ojciec został zmobilizowany na front i wkrótce zginął. Jolanta Jakubowska razem z matką zamieszkała wówczas w Dowbyszu. Pracowała w kołchozie, potem w przedsiębiorstwie wydobycia torfu. Obecnie mieszka w Dowbyszu.