Fot. Czesław Karpiński
Czesław Karpiński
Ur. 29 listopada 1933 w Odessie. W 1936 roku, w czasie represji stalinowskich, jego rodzice postanowili wyjechać do Maryjskiej ASRR, by uniknąć prześladowań. Po przyjeździe na miejsce ojciec został aresztowany i zesłany do łagru. Rodzina nigdy nie dowiedziała się, co się z nim stało. Matka Czesława Karpińskiego wróciła z dziećmi na Ukrainę i zamieszkała w Dowbyszu. Czesław Karpiński rozpoczął studia w Kijowie, ale musiał je przerwać ze względów materialnych. Przeprowadził się do Żytomierza, gdzie uczył się na tokarza. W latach 1952-1955 służył w wojsku radzieckim, m.in. w Estonii i Chinach. Po powrocie z wojska zamieszkał w Dowbyszu. Początkowo pracował w fabryce jako tokarz, następnie ukończył zaoczne studia we Lwowie i podjął pracę jako nauczyciel w technikum rolniczym w Dowbyszu, gdzie z czasem awansował na stanowisko wicedyrektora. Przez piętnaście lat śpiewał w chórze kościelnym. Obecnie mieszka w Dowbyszu.