Maria Karpińska
Ur. 20 czerwca 1937 w kołchozie koło miejscowości Litowoczne w Kazachstanie. Jej rodzice zostali deportowani do Kazachstanu w 1936 roku z Dubrowki koło Dowbysza na Ukrainie (tzw. Marchlewszczyzna, polski rejon narodowy w Ukraińskiej SRR). W 1937 ojciec Marii Karpińskiej został skazany na 10 lat łagru. Przez pięć lat przebywał w łagrze w ASRR Komi, resztę wyroku odbył w łagrze w Kazachstanie. Po aresztowaniu męża matka Marii Karpińskiej pozostała z dwójką dzieci w kołchozie. Po odbyciu wyroku ojciec Marii Karpińskiej sprowadził rodzinę do miejscowości, w której pracował. Zmarł w wyniku tragicznego wypadku wkrótce po przyjeździe rodziny. W 1949 roku matce Marii Karpińskiej udało się wrócić na Ukrainę. Rodzina zamieszkała początkowo u krewnych we wsi Aleksandrowka koło Dowbysza, potem w Dowbyszu. Maria Karpińska ukończyła miejscową szkołę podstawową. Pracowała w sądzie, jako sekretarka, oraz na poczcie, kończąc jednocześnie wieczorową szkołę średnią. W latach 90. była członkinią chóru przy kościele katolickim w Dowbyszu.