Janina Wengłowska
Ur. 27 września 1927 we wsi Jabłonne (Żytomierszczyzna, Ukraińska SRR). Jej rodzice trafili do więzienia jako kułacy. Matkę szybko zwolniono, ojciec spędził w więzieniu dwa lata. W 1935 roku cała rodzina Janiny Wengłowskiej została zesłana na Wschodnią Ukrainę, do obwodu donieckiego. Tam Janina Wengłowska ukończyła 8 klas szkoły powszechnej. Po 10 latach rodzinie Janiny Węgłowskiej udało się wrócić z zesłania do rodzinnej wsi. Janina Węgłowska kształciła się na telefonistkę, a następnie na krawcową. Po wojnie przeniosła się z rodziną siostry do Dowbysza, gdzie pracowała w szkole zawodowej. Obecnie mieszka w Dowbyszu.