Walentyna Bals
Ur. 28 czerwca 1936 w Torczynie (obwód żytomierski, Ukraińska SRR). W 1937 roku jej rodzice zostali aresztowani. Ojciec został wkrótce rozstrzelany, a matka wywieziona do Kazachstanu, gdzie zmarła na tyfus w 1942 roku. Walentyna Bals wraz z trojgiem starszego rodzeństwa przebywała pod opieką dziadków, rodziców ojca. Po ich śmierci zamieszkała z najstarszą siostrą. Uczęszczała do szkoły podstawowej w dwóch sąsiednich wsiach, klasy od ósmej do dziesiątej ukończyła w miejscowości Włodarsk Wołyński. Zdobyła zawód cukiernika i podjęła pracę w Żytomierzu. W latach 1964-1967 mieszkała w Krasnojarsku. Obecnie mieszka w Żytomierzu.